dijous, 26 de juny del 2014

Formigues fent de les seves

Ants farming
Potinejant insectes per obtenir-ne menjar.